Voorwaarden

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
 • De goederen worden verzonden op kosten en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.
 • Leveringstijden worden alleen ter indicatie gegeven en bindt de verkoper niet.
  Uitgestelde leveringen leiden niet tot aanspraak op schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.
  Wij hebben het recht om gedeeltelijke leveringen te leveren.
  Overmacht zal de verkoper van alle verantwoordelijkheid verlichten.
  Pied De Poule kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle problemen die door de postdienst (BPost) worden veroorzaakt. (Zoals verlies, vertragingen, ...)
  In geval van overmacht kan de leverancier de bestelling annuleren of de leveringsdatum wijzigen zonder dat dit aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst tot gevolg heeft.
  Overmacht omvat maar is niet beperkt tot oorlogen, branden, overstromingen, ongelukken, stakingen, gedeeltelijke of volledige ledeloosheid van de fabriek en eventuele overheidsmaatregelen op economisch, financieel, douane- of monetair gebied.
  De zending van de goederen en de opslag van de goederen in afwachting van de aflevering, staat op het risico van de koper. Verzendkosten zijn door de koper betaald, indien de aankoopwaarde minder is dan 400 EUR, vanaf 400 EUR is de verzending gratis. (voor klanten in Belgie)
 • De vermeldde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermeldde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
 • Als particuliere consument beschikt u over een termijn van  8 dagen vanaf het moment van aankoop om te retourneren. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden via e-mail pdp_shop@icloud.com en zonder betaling van boete, noch opgave van reden, terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven en de goederen onbeschadigd. Derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop. Retouradres: Pied de Poule, Koningstraat 19, 8400 Oostende BE.. De retourkost is voor rekening van de consument. Aankopen tijdens solden / promoties worden niet terug genomen noch geruild noch teruggestort.
  In de periode van Corona (overmacht) 13/03/20 - 13/05/20 wordt een code aangemaakt bij retours, zodat de consument online twv dit bedrag iets anders kan kiezen. Blijft onbeperkt geldig.
 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 36u na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval.
 • In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro)
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassingen en meer bepaalde de rechtbanken van het arrondissement Brugge.
 • Alle prijzen op de shop zijn inclusief Belgische BTW.
 • Web Retail Company is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taxen die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.
 • Web Retail Company doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen accuraat zijn. In het geval dat er een fout in de prijs van een product is, zal Web Retail Company toestaan dat de klant de nieuwe prijs aanvaardt of de bestelling annuleert. Als WRC niet in staat is de klant, binnen de 30 dagen, te contacteren zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.
 • De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten. A La Folie BVBA / Pied de Poule is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen. De producten worden maximaal 30 dagen na de besteldag geleverd tenzij er sprake is van overmacht. Pied de Poule is niet verantwoordelijk voor geleverde goederen door BPost die afgegeven zijn aan een andere persoon dan de effectieve bestemmeling.
 • De producten kunnen tot, maximaal 8 dagen na ontvangst teruggestuurd worden. De goederen kunnen in geen enkel geval teruggebracht noch terugbetaald worden in onze offline winkel.
 • A La Folie BVBA raadt aan een koerier te gebruiken bij het terugsturen van goederen om de mogelijkheid te hebben het pakket te kunnen volgen. A La Folie BVBA / Pied de Poule zal niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor de terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.
 • Web Retail Company kan het volledig ontbreken van fouten op de shop niet garanderen. De shop kan typografische fouten, fouten en onnauwkeurigheden die betrekking hebben tot de prijs, beschikbaarheid of details van een artikel bevatten.
 • Web Retail Company behoudt zicht het recht om fouten of onnauwkeurigheden recht te zetten, ook nadat een bestelling werd geplaatst. Bijgevolg behoudt Web Retail Company het recht de fouten of onnauwkeurigheden op de shop recht te zetten zonder enige vorm van voorafgaande communicatie.

i.o.v. Pied de Poule / A La Folie BVBA met ondernemingsnummer BE 0837 388 132